ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajut associat a cultius proteics

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/04/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu d'aquest ajut és contribuir a l'autonomia alimentària del sector ramader basada en els cultius d'alt contingut proteic amb destinació a la seva utilització per alimentació animal.

Els ajuts convocats són finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Els ajuts directes no podran superar el límit establert en l'apartat 3 precedent ni el límit global establert a l'Annex II del reglament (UE) 1307/2013 (document .PDF).

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Beneficiaris

Pimes i autònoms productors de conreus proteics, amb destinació a l'alimentació animal.

Sol·licitud

DUN 2022

Referència legal BOE Núm. 312 de 29/12/2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700