ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Eurimages: Suport a la coproducció

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu de la convocatòria és donar suport a les coproduccions entre els estats membres.

Eurimages dona suport a les coproduccions de llargmetratges, animació o documentals d'una durada mínima de 70 minuts.

Seran projectes elegibles, els que tinguin almenys dos coproductors de diferents estats membres del Fons. Per a les coproduccions multilaterals, la participació del coproductor majoritari no ha de superar el 70% del pressupost total de la coproducció i la participació dels coproductors minoritaris no ha de ser inferior al 10%. En les coproduccions bilaterals, la participació del coproductor majoritari no ha de superar el 80% i la participació del coproductor minoritari no ha de ser inferior al 20%. Per coproduccions bilaterals amb un pressupost superior a 5 milions d'euros, es permet una participació majoritària del 90% del pressupost total de la coproducció.

Finançament

Préstecs blancs o subvencions (suport a la coproducció) o subvencions (foment de la coproducció o exposició). Els préstecs bonificats es reemborsen en funció dels ingressos generats pels projectes sostinguts.

Beneficiaris

Empreses europees de produccions cinematogràfiques participants en un dels estats membres del Fons.

Termini

Primera convocatòria: 1 d'abril del 2022 a les 18.00 h.

Segona convocatòria: 15 de setembre de 2022 a les 18.00 h.

Sol·licitud

Més informació

Referència legal Normativa

Contacte

eurimages@coe.int