ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa EU ECO-TANDEM per a desenvolupar un turisme sostenible

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

EU ECO-TANDEM és un projecte cofinançat per la UE per impulsar el desenvolupament del turisme sostenible i augmentar la capacitat de les pimes del turisme tradicional mitjançant la cooperació transnacional i la transferència de coneixements/tecnologia.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és seleccionar pimes de turisme europees i startups turístiques europees (o no turístiques) o pimes turístiques innovadores (o no turístiques) denominades "Tercers Beneficiaris" per crear "Tàndems" (parelles d'empreses que s'incorporen i comparteixen un acord de negoci original), seleccionar les millors i donar-los després suport tècnic i financer per facilitar l'ecotransició de les pimes turístiques europees.

Beneficis pels participants

  • Per a pimes de turisme tradicional: els participants treballaran estretament amb experts del Consorci ECO-TANDEM de la UE de socis i innovadors del sector de l'economia verda per salvar la "bretxa d'ecosostenibilitat" a les pimes turístiques. Així beneficiant-se de l'ús de productes, serveis o processos més ecosostenibles i, per tant, ecologitzant la seva oferta.
  • Per a les Startups Turísques o Pimes Innovadores: l'oportunitat de col·laborar amb una pime tradicional amb experiència i coneixements del sector turístic per imaginar un nou escenari per implementar el servei/producte startup, molta visibilitat i exposició a través de la xarxa ECO-TANDEM de la UE, obrir nous canals, convertir-se en un cas històric interessant per a futures associacions.
  • Per als 3er Beneficiaris ("Tandems" atorgats pel Consorci): rebran fons (microvals) per cobrir costos específics per a la implementació de les activitats com a resultat del seu "Pla d'Acció".

Quantia

L'import màxim de subvenció per a Tàndems serà d'un màxim de 13.000 €.

L'import previst total per aquesta convocatòria és de 409.000 €.

Beneficiaris

Pimes i startups turístiques europees i pimes innovadores.

Més informació

Contacte

info@eu-ecotandem.eu