ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Suport al codensenvolupament de projectes de llargmetratge de ficció o documentals iberoamericans

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El programa Ibermedia a través d'aquesta convocatòria vol promoure en els seus estats membres i mitjançant la finançament, la creació d'un espai audiovisual iberoamericà.

L'objectiu és promoure el codesenvolupament de projectes de llargmetratge dirigits al mercat i en particular al mercat iberoamericà. Crear un entorn favorable al desenvolupament i a la integració en xarxes de les empreses de producció iberoamericanes.

Els projectes presentats han de ser codesenvolupats almenys per 2 empreses de producció independents que pertanyin als estats membres dels Fons.

Els llargmetratges de ficció o documentals per exhibició a sales cinematogràfiques han de tenir una durada mínima de 60 minuts.

Els llargmetratges de ficció destinats per explotació en plataformes digitals han de tenir una durada mínima de 90 minuts.

Els documentals destinats per explotació en plataformes digitals han de tenir una durada mínima de 50 minuts.

Finançament

L'import del préstec concedit no superarà el 50% del pressupost del projecte amb un màxim de 15.000 USD.

Beneficiaris

Empreses de producció cinematogràfica d'Amèrica llatina, Espanya i Portugal.

Sol·licitud

Més informació

Referència legal Bases específiques

Contacte

zfermin@programaibermedia.com