ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Concessió d'ajuts a projecte i plans editorials en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/04/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Convocatòria per la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

El moment del llançament comercial, entès com la data en què el projecte o el pla editorial comenci la comercialització, s'ha de produir entre l'1 de gener del 2022 i el 28 de febrer del 2023, tots dos inclosos.

Finançament

La quantia es determinarà segons els criteris de puntuació de l'apartat subvenció de les bases reguladores (document .PDF).

Beneficiaris

Empreses, autònoms i agrupacions d'empreses.

Sol·licitud

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8287 de 4.12.2020

Contacte

Telèfon: 935 529 167