Concessió d'ajuts a projecte i plans editorials en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions