ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

SOC - Programa Orienta

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa Orienta és un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció per millorar l'ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d'ocupació mitjançant accions d'orientació per a l'ocupació, coneixement de l'entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

Beneficiaris

  • Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, dependents o vinculades.
  • Les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre cal que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Pressupost

La dotació màxima és de 17.928.506,18 d'euros.

Quantia

  • Per al personal tècnic orientador, coordinador i prospector: fins a un màxim de 34.912,11 euros.
  • Per al personal de suport: fins a un màxim de 24.438,50 euros.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és des del 6 d'abril fins al 28 d'abril de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8641 Data: 05.04.2022

Contacte

Telèfon: 900 800 046