ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts de minimis a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural / Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentària / Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte dels ajuts és fomentar les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de promoció comercial exterior, que tinguin per finalitat incrementar o consolidar les expedicions en el sí de la Unió Europea i les exportacions a tercers països.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (PIME), i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

Quantia

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores.

Els imports dels ajuts i les quanties màximes destinades als ajuts són d'un màxim del 70% de la despesa subvencionable.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.000.000 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8639 Data 01.04.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700