ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de subcontractació industrial SUBCONTEX

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

SUBCONTEX és un servei especialitzat de les Borses de Subcontractació Industrial de les Cambres de Comerç dirigit a incrementar la competitivitat, tant a nivell nacional, com internacional a través de potenciar les relacions comercials entre les empreses de subcontractació industrial i les empreses compradores industrials.

La seva principal finalitat és promocionar a l'empresa subcontractista i donar-li suport en la recerca i contacte amb potencials clients i en la identificació de noves oportunitats de negoci, convertint-se en un eficaç complement de la tasca comercial de l'empresa.

Sectors que integren la subcontractació

Des d'un punt de vista ampli, la subcontractació integra el sector agrari, pràcticament tot el sector industrial, la construcció i el sector de serveis, encara que inicialment i amb caràcter provisional, la subcontractació espanyola se centra en els sectors metal·lúrgic, elèctric, electrònic, tèxtil, de la fusta, del cautxú, de la ceràmica i del vidre.

Beneficiaris

Empreses.

Programa de cada Cambra de comerç

Més informació - Web Subcontex