ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa InnoCámaras, Girona

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/11/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El programa InnoCámaras té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la innovació.

  • Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME.
  • Fase II: Pla de recolzament a la innovació.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Girona i de la Cambra de Comerç de Palamós que es troben donades d'alta en el Cens del IAE.

Quantia

El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000€, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500 euros.

Pressupost

Aquests ajuts formen part de Programa InnoCámaras, el pressupost màxim d'execució és de 80.388€, en el marc del "Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020" i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Més informació i accés al tràmit

Convocatòria 2022 (document .PDF)

Programa 2022 (document .PDF)

Referència legal BOP de Girona Data: 29-06-2021

Contacte

Telèfon: 972 418 513

jlopez@cambragirona.org