ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Sostenibilitat - Girona

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa Sostenibilitat està orientat cap a les necessitats específiques de millora econòmica sostenible de les empreses i posa a disposició de les pimes, a través de la Cambra, el suport necessari per al seus processos d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030.

Beneficiaris

Pimes.

Quantia

El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500 euros.

Pressupost

El pressupost màxim d'execució del Programa Sostenibilitat amb càrrec a aquesta convocatòria és de 62.524,00 euros

Més informació

Accés al tràmit

Convocatòria 2022 (document .PDF)

Programa 2022 (document .PDF)

Referència legal BOP de Girona Data: 04-03-2022

Contacte

Telèfon: 972 418 522
mgarcia@cambragirona.org