ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o entitats del sector cultural

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis ambientals d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

Quantia

L'import de la subvenció per a la realització de la diagnosi ambiental és del 80% del pressupost, amb una quantia màxima de 2.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 150.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 17 de maig al 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8668 Data 16.05.2022

Contacte

Telèfon: 933 162 700