ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts a la innovació urbana: la Ciutat Proactiva 2022

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes adreçats a donar resposta a dos reptes urbans que constitueixen una prioritat en l’agenda local de Barcelona. D’una banda, la transició energètica i l’emergència climàtica, i de l’altra, la transformació urbana, habitatge i cohesió social i territorial.

La convocatòria pretén promoure la innovació́ urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, a fi de trobar solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.

Projectes d’innovació urbana:

 • Component innovador i diferencial: que utilitzi metodologies i recursos innovadors pel que fa al planejament i l’execució.
 • Alt impacte: Amb impacte demostrable i retorn quantificable i perdurables en el temps.
 • Bottom up: Promoguts des de baix ( convocatòria de caràcter obert i no prescriptiu).
 • Executables a curt termini: Durada màxima de dotze mesos.
 • Escalables i sostenibles: Sostenibilitat econòmica i operativa durant l’execució del projecte i un cop s’acabi la subvenció.

Beneficiaris

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Persones físiques.
 • Microempreses i petites empreses.
 • Empreses emergents.
 • Cooperatives.
 • Centres d’investigació i innovació.
 • Universitats.
 • Fundacions.
 • Associacions.
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga.
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques.

Quantia

Subvenció del 80% del cost total del projecte. Projectes amb un pressupost mínim de 50.000€ i un màxim de 150.000€.

Pressupost

Import total de l’ajut: 500.000 €.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal Convocatòria Ajuntament de Barcelona

Contacte

ciutatproactiva@bithabitat.barcelona (assumpte: “FAQs ciutat proactiva”)