Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya, any 2022