ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya, any 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes subvecions és donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l'activitat museística. També es poden subvencionar accions per promoure l'accessibilitat universal en el marc de l’activitat museística.

Beneficiaris

  • Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
  • Als consorcis locals amb domicili a Catalunya.
  • A les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Totes les entitats sol·licitants han ser titulars de museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 30.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l'activitat subvencionada. El pressupost total de l'activitat no pot ser superior a 40.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.200.000,00 euros.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 18 de maig al 7 de juny del 2022 fins a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8669 Data 17.05.2022

Contacte

Telèfon: 935 547 339