ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya (SOC – Ajuts Agrària)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/10/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Són ajuts adreçats a persones físiques empresàries i a empreses de, com a màxim, 10 treballadors del sector agrari per fomentar la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per treballar en la campanya agrària a Catalunya; i per assegurar que, en el cas que s'hagi d'oferir allotjament a aquestes persones, aquest compleix amb els requisits que estableix el conveni agropecuari de Catalunya.

Beneficiaris

Les persones físiques o jurídiques amb un màxim de deu treballadors, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure —com empresàries— un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària.

Quantia

La quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 250.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del 9 de maig de 2023 i finalitza a les 15.00 hores del 31 d'octubre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8910 Data 08.05.2023