Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i relacionats amb les funcions de l'Organisme