ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i relacionats amb les funcions de l'Organisme

Entitat Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / Consejo de Seguridad Nuclear CSN

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i en les matèries que, emmarcades dins dels programes d'I+D+i del Consell de Seguretat Nuclear, es detallen a continuació:

 1. Procés de calibratge i posada en marxa d'equips associats a les mesures de desclassificació de residus.
 2. Dosis ocupacionals com a part de l'optimització global en les pràctiques mèdiques intervencionistes.
 3. Desenvolupament de mesuradors de radiació en camps generats de forma premuda.
 4. Estudi del contingut en carboni (estable i 14C) de mostres biològiques (vegetals de consum humà i llet) a Espanya.
 5. Proposta de metodologia de caracterització i calibratge dels sistemes de dosimetria individual en termes HP (3).
 6. Elaboració d'un protocol nacional en dosimetria biològica.
 7. Recerca sobre contenidors d'emmagatzematge en sec.
 8. Desenvolupament de sistemes robòtics per a la inspecció i reparació/mitigació de capsulas d'emmagatzematge de combustible gastat.
 9. Validació/benchmark i aplicació de codis de propagació d'incendis a situacions reals de planta com a suport a APS d'incendis i PCI.
 10. Recerca d'ocurrència de tornados a l'entorn d'instal·lacions nuclears i del cicle de combustible.
 11. Modelatge dels sistemes de contenció i la seva interacció amb les guies de gestió d'accident sever i per al seu modelatge en els APS nivell 2 i en la gestió d'accidents.
 12. Desenvolupament i aplicació de metodologies de càlcul d'incerteses a la progressió d'un accident sever en un LWR i el seu impacte en l'anàlisi de l'acabo font.
 13. Combustible tolerant a accidents (ATF). Millores en els marges de seguretat de les centrals nuclears derivades de desenvolupaments tècnics en el disseny de les beines de combustible nuclear.
 14. Càlcul de neutrons ràpids amb vista al llicenciament d'instal·lacions nuclears i radioactives on siguin presents.
 15. Anàlisi jurídica de la regulació nacional sobre protecció radiològica del medi ambient.

Beneficiaris

Persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta la seva concessió, sempre que reuneixin els requisits.

Quantia

La quantia màxima que es podrà sol·licitar per a cada projecte serà de 100.000 € (cent mil euros).

Pressupost

La quantia màxima total aprovada per a aquesta convocatòria és d'1.500.000 €.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 123 del 04.05.2022

Contacte

subvencionesID@csn.es