ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Competivitat turística - Sant Feliu de Guíxols

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/08/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El Programa de Competitivitat Turística 2022 és un programa d’ajudes, finançat per FEDER i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, per a la prestació de serveis de suport a la millora de la competitivitat del sector turístic, així com per a la concessió d’ajudes econòmiques a autònoms i a petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guixols.

Beneficiaris

Pimes i autònoms.

Programa

  • Servei
    • Fase I – Diagnòstic Individualitzat.
    • Fase II – Pla Individual d’Implantació de Solucions Innovadores.
  • Ajuda econòmica
    • El percentatge màxim d'ajuda l'a percebre per cada empresa serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda serà de 3.500 euros.

Pressupost

El pressupost màxim d'execució del Programa amb càrrec a aquesta convocatòria és de 26.796 euros, en el marc del "Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020".

(Cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER)

Termini

Del 30 de maig al 01 d'agost a les 14:00h.

Més informació

Accés al tràmit

Descripció del Programa (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Referència legal BOP de Girona Data: 20.05.2022

Contacte

Telèfon: 972 320 884

info@cambrastfeliu.com