ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (3a convocatòria)

Entitat Departament d'Empresa i Treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones afectades per un ERTO a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i també dels treballadors/ores amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, prorrogat pel Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, abans esmentats.

Beneficiaris

  • Els treballadors/ores per compte altri, inclosos el que tinguin un contracte fix discontinu.
  • Els socis/sòcies treballadors de cooperatives i societats laborals, i els socis/sòcies de treball de cooperatives.

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d'entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 d'abril de 2022 i fins a les 14.00 hores del dia 14 d'abril de 2022.

Quantia

Les quanties que s'han de percebre en cadascun dels trams són les següents:

  1. Tram 1, d'1 a 90 dies: 600,00 euros.
  2. Tram 2, de 91 a 245 dies: 700,00 euros.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 20.510.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Convocatòria DOGC 8680 Data 01.06.2022 (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8634 Data: 25.03.2022