ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Amb aquest ajut es vol potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tingui reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d’R+D+I.

Beneficiaris

Poden ser entitats coordinadores les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les instit com a activitat principal la recerca i que tinguin seu operativa a Catalunya.

També ho poden ser les entitats sense ànim de lucre que estiguin creades o participades majoritàriament per les universitats, d'acord amb l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, quan exerceixin les funcions pròpies de transferència i valorització.

Quantia

L'import de cada ajut és d'entre 300.000 (tres-cents mil) euros i 1.000.000 (un milió) d'euros.

Pressupost

Aquesta convocatòria és finançada pel Departament de Recerca i Universitats (REU). L'import global és de 7.681.797,00 euros.

Termini

  • Primera fase – Enviar sol·licitud: del dia 9 de juny de 2022 fins al dia 6 de juliol de 2022 a les 14:00:00h (hora local Barcelona).
  • Segona fase - Signatura i presentació de la sol·licitud: del dia 8 juliol del 2022 fins al dia 14 de juliol de 2022 a les 14:00:00h (hora local Barcelona).

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8684 Data 08.06.2022

Contacte

Nadal Bayà: nbaya@gencat.cat

Víctor Linares: victor.linares@gencat.cat