ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per al desenvolupament d'activitats de recerca relacionades amb la prevenció dels trastorns del joc, amb els efectes derivats d'aquests trastorns o amb els riscos associats a aquesta activitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Els projectes a finançar s'articularan en una de les següents línies de recerca:

 • Detecció precoç de participants amb un comportament de joc de risc o de major gravetat.
 • Mal individual, familiar o social associat a les activitats de joc en algun dels següents entorns: salut personal; impacte emocional o psicològic, dificultats financeres, afectació laboral o de formació acadèmica; dificultats en les relacions socials; problemes legals.
 • Mecanismes, instruments o processos de minimització de les conseqüències negatives associades a les activitats de joc.
 • Relacions entre el sector dels videojocs i el de les activitats de joc (loteries, jocs d'atzar, pòquer, i/o les apostes).
 • Característiques estructurals de les loteries, els jocs d'atzar, el pòquer i/o les apostes.
 • Impacte de gènere en els comportaments de joc de risc o de major gravetat.

Beneficiaris

 • Centres públics de recerca.
 • Centres privats de recerca.
 • Entitats sense fins de lucre qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica.

Pressupost

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és d'1.000.000 d'euros.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 145 del 18.06.2022

Contacte

Telèfon: 915 961 089