ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en espècie en forma de participació en el Programa d'acceleració en estratègia i màrqueting digital per a empreses catalanes de moda

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/06/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu d'aquest programa és transferir coneixement a les empreses seleccionades per tal de generar un efecte multiplicador en l'enfortiment de les seves capacitats, contribuint d'aquesta forma a una millora de la competitivitat del sector.

Beneficiaris

Poden participar en aquest procediment empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector.

Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent.

És imprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder liderar aquests canvis.

Així mateix, cal que ja tinguin en marxa un procés de digitalització susceptible d'ésser escalable arran de la seva participació en el programa.

Pressupost

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. Les persones beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica.

L'equivalent de subvenció s'estima en una quantia màxima de 61.983,48 euros.

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud comença a les 9:00h del 15 de juny de 2023 i finalitza a les 14:00h del dia 29 de juny de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8936 Data 14.06.2023

Contacte

Telèfon: 934 849 999