ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La sol·licitud d'aquest ajut té com a objectiu millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya.

Beneficiaris

  • Per a totes les línies d'actuació que se subvencionen: les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de les bases reguladores.
  • Per a les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre: a títol individual les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns titulars d'una explotació apícola.

Quantia

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions objecte de subvenció.

L'import màxim que es pot subvencionar varia en cas que la persona sol·licitant sigui una cooperativa apícola o una agrupació de productors/es o en cas que la persona sol·licitant ho faci a títol individual, de l'apartat 2 b), sigui una persona física o jurídica, o una comunitat de béns.

Pressupost

Els ajuts, per un import de 768.976,12 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA), que n'aporta el 50%, amb un 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

L'aportació del DACC i del MAPA és a càrrec de les partides pressupostàries del DACC per al 2022 AG03 D/782000100/6120/0000 i D/782000112/6121/2021 FPROGAG, amb un import de 384.488,06 euros. Pel que fa a l'aportació del FEAGA, amb un import de 384.488,06 euros, va a càrrec de la partida AG03 D/782000100/6120/0000 FFEAGA.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de juny al 13 de juliol, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8693 Data 21.06.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700