ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemències climatològiques durant la Diada de Sant Jordi 2022

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és rescabalar el danys materials soferts com a conseqüència de les inclemències climatològiques, per les parades situades al carrer durant la Diada de Sant Jordi 2022 a Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses privades amb activitat econòmica editorial i les llibreries.

Quantia

L'import de la subvenció és del 70% dels costos que descriu la base 4 i no pot ser superior a 6.000 euros per empresa sol·licitant.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 100.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 28 de juny al 12 de juliol, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8696 Data 27.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 529 166

adriana.rivas@gencat.cat 

ajuts.icec@gencat.cat