Subvencions per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemències climatològiques durant la Diada de Sant Jordi 2022