ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (SOC - FOAP)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/07/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), obre la nova convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).

La convocatòria té com a objectiu configurar una oferta formativa de qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, per millorar la qualificació i ocupabilitat de les persones treballadores prioritàriament desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, les especialitats no conduents a certificats de professionalitat i les pràctiques no laborals en empreses.

Les accions formatives que es poden sol·licitar dins d'aquesta convocatòria consten a l'annex 3 de la Resolució. En l'annex es detalla la seva priorització, de 5 fins a 35 punts. La priorització de les especialitats es van publicar al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el 24 de maig de 2022:

Consulteu les Especialitats prioritzades 2022.

Beneficiaris

Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació i les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, que a data d'inici del termini de sol·licitud d'aquesta convocatòria estiguin inscrites o acreditades en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, constin a GIA d'alta i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 80.000.000,00 d'euros.

* S'amplia, en un import addicional de 5.400.000 d'euros, l'import màxim de la dotació econòmica de les subvencions. Veure EMT/3549/2022, de 2 de novembre de 2022 (document .PDF).

Quantia

La quantia de la subvenció a atorgar per cada acció formativa es determinarà aplicant un mòdul econòmic d'acció formativa pel nombre d'alumnes atorgats. El mòdul econòmic d'acció formativa s'obtindrà aplicant el mòdul/hora, publicat a la corresponent Resolució de mòduls econòmics, pel número d' hores de l'acció formativa.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds va del 13 de juliol al 27 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Presentació webinar 2022

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8707 Data 12.07.2022