ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per realitzar accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquestes subvencions disposen de dues línies:

  • Línia 1: Acompanyament de les persones en risc d'exclusió per les empreses d'inserció. Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció de persones tècniques d'acompanyament en la inserció o en la producció, amb la finalitat de millorar la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones treballadores en procés d'inserció.
  • Línia 2: incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció. Subvenciona la contractació per part de les empreses d'inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d'exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d'inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.

Beneficiaris

Empreses d'inserció sociolaboral que figurin inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.

Quantia

El cost màxim subvencionable per a la tercera persona contractada com a tècnic/tècnica d'acompanyament en la inserció per a grups de persones treballadores superiors a vint-i-nou serà de 32.000,00 euros.

El cost màxim subvencionable per a la tercera persona contractada com a tècnic/tècnica d'acompanyament en la producció per a grups de persones treballadores superiors a vint-i-nou serà de 28.000,00 euros.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions de les línies d'actuació que regula aquesta convocatòria és de 18.250.000,00 euros, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Termini

Termini per sol·licitar l'ajut 2022: de les 9:00 h del 16 d'agost a les 15:00 h del 12 de setembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8715 Data 22.07.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500