ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores basades en tecnologia blockchain en el marc el Programa Ajudes TICCámaras 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Concessió d'ajudes per al desenvolupament Plans d'implantació de solucions basades en tecnologia blockchain, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d'Assessorament – Diagnòstic (gratuït) i Fase d'Implantació (subvencionada en un 50%).

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Pressupost i Quantia

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec d'aquesta convocatòria és de 210.000 €, sent el pressupost màxim triat per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat totalment per l'empresa beneficiaria i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500 €.

Mesures cofinançades amb fons FEDER.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 d'agost al 14 d'ctubre de 2022.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal Convocatòria 2022