Ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores basades en tecnologia blockchain en el marc el Programa Ajudes TICCámaras 2022