ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions públiques per a l'ordenació dels fluxos migratoris laborals de treballadors/as migrants en l'àmbit de la gestió col·lectiva de la contractació en origen

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat és l'execució de les següents actuacions:

 • El desenvolupament de projectes pilot aprovats per la Direcció General de Migracions en la gestió de la contractació col·lectiva en origen.
 • Organització i coordinació de les contractacions i els desplaçaments de les persones treballadores en el marc del programa de gestió de la contractació col·lectiva en origen.
 • Promoció i suport a la concatenació de campanyes de temporada, així com desenvolupament de projectes pilot en aquest àmbit.
 • Actuacions especialment destinades a l'assessorament i informació sociolaboral específic per als treballadors migrants en el marc de l'ordre per la qual es regula la contractació col·lectiva en origen, en relació amb els seus drets, les condicions laborals del sector i els serveis de caràcter social al fet que poden tenir dret.
 • Organització i impartició de sessions informatives i/o d'accions formatives en l'àmbit social, cultural, econòmic, laboral /o d'una altra naturalesa, que complementin els coneixements i l'experiència dels treballadors i treballadores que participin en aquests.

Beneficiaris

Organitzacions empresarials i sindicals, cooperatives i entitats sense ànim de lucre.

Pressupost

Dotació total de la convocatòria: 2.000.000 €.

Quantia

La quantia màxima per a cada actuació serà la següent:

 • El desenvolupament de projectes pilot aprovats per la Direcció General de Migracions en la gestió de la contractació col·lectiva en origen: quantia unitària de 50€ de cost per temporer/a; quantia màxima per sol·licitud, 10.000€.
 • Organització i coordinació de les contractacions i els desplaçaments de les persones treballadores en el marc del programa de gestió de la contractació col·lectiva en origen: quantia unitària de 50€ de cost per temporer/a; quantia màxima per sol·licitud, 40.000€.
 • Promoció i suport a la concatenació de campanyes de temporada, així com desenvolupament de projectes pilot en aquest àmbit: quantia unitària de 50€ de cost per temporer/a; quantia màxima per sol·licitud, 2.000€.
 • Actuacions especialment destinades a l'assessorament i informació sociolaboral específic per als treballadors migrants en el marc de l'ordre per la qual es regula la contractació col·lectiva en origen, en relació amb els seus drets, les condicions laborals del sector i els serveis de caràcter social al fet que poden tenir dret: quantia unitària de 50€ de cost per temporer/a; quantia màxima per sol·licitud, 20.000€.
 • Organització i impartició de sessions informatives i/o d'accions formatives en l'àmbit social, cultural, econòmic, laboral /o d'una altra naturalesa, que complementin els coneixements i l'experiència dels treballadors i treballadores que participin en aquests: quantia unitària de 50€ de cost per temporer/a; quantia màxima per sol·licitud, 10.000€.

Més informació

Pla estratègic de subvencions

Referència legal BOE Núm. 190 del 09.08.2022

Contacte

Telèfon: 913 637 670