ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la promoció de productes de turisme sostenible a la Mediterrània en el marc del Projecte RESTART MED!

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

RESTART MED! és un projecte de capitalització, en el marc del programa ENI CBC MED, en turisme sostenible en el Mediterrani, que es compren entre setembre 2021 i agost 2023. S’implementa a Itàlia, Líban, Tunísia, Espanya i Jordània.

L’objectiu principal del RESTART MED! és contribuir al desenvolupament econòmic i social al Mediterrani, enfortint, disseminant i amplificant recursos i pràctiques d’èxit en turisme sostenible, en la era post COVID19. Es tracta d'un projecte de 2 anys de durada que pretén destacar el paper crucial del sector turístic al Mediterrani, mitjançant el desenvolupament i la promoció de productes turístics sostenibles. Concretament, el projecte recopilarà, promourà, ampliarà i afegirà valor als resultats d'anteriors projectes de turisme sostenible desenvolupats al Mediterrani. Restart Med! abordarà el sector des d'una perspectiva àmplia i, per tant, analitzarà àrees com el turisme d'aventura, el turisme lent, els jocs i videojocs, la gastronomia, el patrimoni cultural, etc.

Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transfronterera "Mediterranean Sea Basin" de l'Instrument Europeu de Veïnatge (European Neighbourhood Instrument) - ENI CBC MED.

Objectiu d’aquesta convocatòria

Involucrar i empoderar a actors econòmics actius en el sector del turisme sostenible, a través de la realització de iniciatives de comunicació amb l’objectiu de promocionar l’atractiu dels productes de turisme sostenible ja existents en les àrees seleccionades i d’atreure l’atenció a les destinacions turístiques.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats i persones autònomes que desenvolupin la seva activitat a Catalunya o a qualsevol altre territori d'Espanya elegible pel programa ENI CBC MED, siguin o no constituïdes com una empresa, sempre que demostrin que el seu projecte beneficia directament a una empresa o més.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 20.000,00 euros, amb càrrec al pressupost del projecte RESTART MED! gestionat per la Cambra de Comerç de Barcelona, cofinançat pel Programa de Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània ENI CBC MED.

Quantia

Cada projecte de promoció de productes de turisme sostenible seleccionat d'acord amb les bases de la present convocatòria es podrà subvencionar amb una quantia màxima de fins a 5.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el 14 de setembre 2022 coincidint amb la publicació en el DOGC de l'anunci d'aquesta convocatòria i estarà oberta durant un mes, sent el 14 d'octubre 2022 el darrer dia per presentar la sol·licitud.

Més informació

Descripció del projecte (EN) (document .PDF)

Guia per a sol·licitants (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm 8752 Data 14.09.2022