Convocatòria de 2022 dels programes de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades