ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Convocatòria de 2022 dels programes de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Ajuts per programes de formació i accions formatives.

Les accions formatives d'aquests programes es classifiquen en àmbits transversals.

Beneficiaris

Poden sol·licitar les subvencions destinades al finançament dels programes de formació de les especialitats formatives convocades les entitats següents:

  • Les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, amb instal·lacions permanents a Catalunya que permetin la impartició de les especialitats formatives sol·licitades i l'atenció a les persones participants.
  • La convocatòria pot preveure la participació d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.545.000,00 euros.

Quantia

Els mòduls varien segons la modalitat de impartició, veure article 7 de la convocatòria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació és del 23 de setembre fins el 13 d'octubre de 2022.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8758 Data 22.09.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 375