ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'Acció 2022

Entitat ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió en empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement.

Beneficiaris

Entitats catalanes amb l’acreditació com a entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ en la categoria de Xarxes d’Inversors Privats en vigor a la data de sol·licitud de l’ajut.

Quantia

L’ajut màxim per a cada entitat beneficiària serà determinat per l’ordre, de major a menor, resultant dels punts obtinguts en el procés d’avaluació de la convocatòria segons els criteris d’avaluació, establerts a la base 7.5 de l’Annex 1 de les bases reguladores:

  • Entitat beneficiària 1: 30.000 €.
  • Entitat beneficiària 2: 30.000 €.
  • Entitat beneficiària 3: 30.000 €.
  • Entitat beneficiària 4: 17.000 €.
  • Entitat beneficiària 5: 17.000 €.
  • Entitat beneficiària 6: 17.000 €.
  • Entitat beneficiària 7: 17.000 €.
  • Entitat beneficiària 8: 17.000 €.

En cas d’existir pressupost romanent es podrà arribar a una subvenció màxima de 35.000,00 euros, fins a un màx. de 5.000 euros per entitat.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia és de 175.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'11 d0octubre fins a les 14:00 hores del dia 26 d'octubre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Fitxa informativa (document .PDF)

Correcció d'errades (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8769 Data 10.10.2022

Contacte

Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica: merceclara@gencat.cat