ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de l'any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors a càrrec seu

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/11/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida.

L'ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s'afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

Beneficiaris

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

Pressupost

L'import màxim que es destina als programes subvencionables és de 9.950.000,00 euros.

Quantia

L'import del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria s'estableix sobre la base d'un informe tècnic motivat on es pren com a referència per determinar la quantia del mòdul el salari mínim interprofessional (SMI).

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del 28 d'octubre 2022 i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8781 del 27.10.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500