Ajut destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat