ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental. APS 2023 - 2025

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025, per promoure l’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya.

Beneficiaris

Associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió principal de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.

Per optar a les subvencions, les persones jurídiques esmentades han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat, i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la protecció i millora del medi.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 800.000 euros.

Quantia

L'import mínim a sol·licitar és de 10.000 euros i l'import màxim subvencionable és de 25.000 euros.

Termini

Termini de sol·licitud: del 22 de novembre al 21 de desembre del 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8797 Data 21.11.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700