ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al finançament de plans de formació en matèria de diàleg social i negociació col·lectiva

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions destinades al finançament de plans de formació de l'àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació de persones que per raó de la seva activitat estiguin relacionades amb els processos de negociació col·lectiva o diàleg social, bé a través de la seva participació directa, bé a través de la direcció, el suport o l'assistència tècnica sindical o empresarial.

Beneficiaris

Organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives a Catalunya.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.817.944,00 euros.

Quantia

La quantia màxima de subvenció que s'ha de concedir per a cada activitat formativa que s'ha de fer s'ha de determinar mitjançant el producte del nombre d'hores de l'activitat pel nombre d'alumnes o participants i per l'import del mòdul corresponent (veure apartat 10 de la convocatòria).

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9:00h del 22 de novembre de 2022 i finalitza a les 15:00 h del 28 de novembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8797 Data 21.11.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500