ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa PROJECTA'T

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El programa PROJECTA'T impulsa  actuacions d'orientació  i de prospecció adreçades a persones treballadores ocupades, per tal d’acompanyar-les en el seu procés d'adaptació envers els canvis dels sectors productius i del propi lloc de treball, bé sigui per promocionar o per canviar de sector o d'ocupació.

Beneficiaris

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya o els agents socials i econòmics de Catalunya que presentin programes d'orientació professional per a persones ocupades i que identifiquin un o diversos sectors o subsectors en els que acrediten vinculació i expertesa.

Entitats privades que acreditin algun dels elements següents:

  • Una relació d'empreses clients d'un sector determinat a les que prestin serveis específics com els següents: borsa de treball, plans d'empresa, plans de carrera o relatius a les trajectòries professionals.
  • La participació en estudis analítics o prospectius relatius a un sector o subsector determinat o haver participat com a organitzador en activitats pròpies del sector com actes, jornades o fires.

Quantia

La quantia de la subvenció és el sumatori dels imports de les unitats d'orientació atorgades.

En aquesta convocatòria els programes es financen amb 100.000,00 euros per unitat d'orientació professional.

L'atorgament mínim per programa és d'una unitat d'orientació i fins a un màxim de 10 unitats d'orientació.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.000.000,00 d'euros, amb el que es preveu finançar 100 unitats d'orientació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds dels programes s'inicia el 26 de novembre de 2022 i finalitza en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8801 Data 25.11.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 375