ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Convocatòria anticipada de les beques i ajuts de 2023 per a persones treballadores desocupades que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades

Entitat Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Beques i ajuts per a persones treballadores desocupades que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/10/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són:

  • Ajuts en concepte de transport.
  • Ajuts en concepte de manutenció.
  • Ajuts en concepte de manutenció i allotjament.
  • Beques per assistència.
  • Ajuts a la conciliació.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les beques i ajuts previstos les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades.

Quantia

Les quanties de les beques i ajuts són les que estableix a l'article 15 de l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades establert en matèria de formació d'oferta.

Pressupost

L'import estimat destinat al finançament d'aquestes beques i ajuts és de 40.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds de les beques i ajuts estarà obert del 15 de gener de 2023 fins el 31 d'octubre de 2023.

Notícia

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8805 Data 01.12.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 375