ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/02/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Beneficiaris

Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que estiguin donades d'alta al Cens de l'IAE.

Pressupost i quantia

La quantia dels ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 70.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50% pel que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00€.

Més informació

Accés al tràmit

Contacte

Telèfon: 902 448 448