Ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Ajuts TICCámaras 2023