ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/09/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), obre la nova convocatòria de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).

La convocatòria té com a objectiu configurar una oferta formativa de qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, per millorar la qualificació i ocupabilitat de les persones treballadores prioritàriament desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, les especialitats no conduents a certificats de professionalitat i les pràctiques no laborals en empreses.

Consulteu les Especialitats prioritzades 2023. Més informació a aquest enllaç

Beneficiaris

Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació i les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, que a data d'inici del termini de sol·licitud d'aquesta convocatòria estiguin inscrites o acreditades en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, constin a GIA d'alta i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 120.000.000 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció a atorgar per cada acció formativa es determinarà aplicant un mòdul econòmic d'acció formativa pel nombre d'alumnes atorgats. El mòdul econòmic d'acció formativa s'obtindrà aplicant el mòdul/hora, publicat a la corresponent Resolució de mòduls econòmics, pel número d' hores de l'acció formativa.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds va del 5 de setembre al 19 de setembre 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8993 Data 04.09.2023