Programes Treball i Formació: Programa SOC-TRFO EELL (anticipada 2024)