Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres de literatura i pensament