Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya