Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024