FONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA DE TIPUS TANCAT FICC DE FARADAY VENTURE PARTNERS