Austràlia importa el 80 % de la maquinària que demanda el mercat