Austràlia importa el 80% de la maquinària que demanda el mercat