ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/03/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per "creació cultural de Catalunya" les que siguin d'auditoria catalana.

Condicions

  • Ha de ser un projecte d'internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior a la concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de l'any de la concessió de la subvenció.
  • Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud a la mateixa convocatòria.
  • Les accions corresponents al projecte d'internacionalització s'han de dur a terme fora de Catalunya, i el projecte ha d'incloure, com a mínim, una acció fora del territori espanyol.
  • Aquesta subvenció és incompatible amb la resta de convocatòries de subvencions per a projectes d'internacionalització de l'Institut Català de les Empreses Culturals d'altres sectors culturals.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria.

Quantia

La subvenció és com a màxim del 55% del cost del projecte amb un màxim de 20.000 €.

Beneficiaris

Empreses i autònoms de l'àmbit de la música.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de la dotació màxima (document .PDF)

Referència legal Resolució CLT/497/2022, de 22 de febrer

Contacte

Gilbert Bernadó

Telèfon: 935 547 860

gilbertbernado@gencat.cat