ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Projecte “Queda’t a la Catalunya Central”

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L’objecte de la present resolució és subvencionar la contractació de persones nouvingudes extracomunitàries dins el marc del projecte “Queda’t a la Catalunya Central” i per part de les empreses, entitats públiques i privades interessades que tinguin la seva seu o un centre de treball al territori Leader de la Catalunya Central, amb l’objectiu de facilitar l’arrelament de les persones nouvingudes extracomunitàries als municipis pertanyents a l’àmbit Leader de la Catalunya Central, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya.

També se subvencionarà l’autoocupació d’aquestes persones.

Beneficiaris

El projecte està orientat a totes les empreses i entitats públiques i privades de l’àmbit Leader de la Catalunya Central que requereixin de la contractació d’una o diverses persones per al millor funcionament de la seva activitat empresarial, i que trobin el perfil desitjat entre el colꞏlectiu de persones nouvingudes extracomunitàries que han arribat a Catalunya cercant un nou projecte de vida.

Al mateix temps, podran ser beneficiaries aquelles persones físiques que s’autoocupin en un projecte propi i que es donin d’alta al RETA.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen un import total de 16.450,00€.

Quantia

Els imports a percebre es determinaran proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral. En el cas de les autoocupacions es considerarà un màxim de 6 mesos subvencionables.

Termini

El termini de presentació de solꞏlicituds és fins el 30 de setembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2022

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 14.02.2022

Contacte

Telèfon: 938 214 225

info@catcentral.cat