ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització per al període 2020-2024 per a l'any 2023

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L’objectiu de la convocatòria és establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de Suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració publico-privada en la promoció de l’empresa catalana al món.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries de l’acreditació les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que es puguin incloure en una o diverses de les categories previstes per la resolució:

  • Entitats de promoció.
  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització.
  • Entitats de formació.
  • Entitats financeres.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia 25 de gener de 2023 a les 9:00h fins al dia 3 de març de 2023 a les 14:00h.

Fitxa informativa 2023 (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal Convocatòria 2023 - DOGC núm. 8839 Data 24.01.2023

Contacte

Telèfon: 934 767 200