ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/02/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Pública d'ajudes pel desenvolupament de plans de Suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Industria 4.0, cofinançat per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Beneficiaris

Pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es trobin donats d'alta en el Cens de l'IAE.

Pressupost i quantia

La quantia màxima de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 120.000,00€, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 20.000€, que serà prefinançat en la seva totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 10.000€.

Més informació

Accés al tràmit

Contacte

Telèfon: 902 448 448