Hidrogen i renovables, la gran aposta del govern laborista per al 2023-2024