S'obre el mercat gràcies a l'Acord de lliure comerç entre EU i NZ